Întrebare scrisă E-3235/07 adresată de Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) Comisiei. Colaborarea Comisiei cu comunitatea internaţională în vederea eliberării prizonierilor politici în Uzbekistan