Sejħa għal proposti — EACEA/05/09 — Il-Programm Iż-Żgħażagħ fl-Azzjoni — Azzjoni 3.2 — Iż-Żgħażagħ fid-dinja : Kooperazzjoni ma’ pajjiżi li mhumiex dawk li jinsabu fil-viċinat tal-Unjoni Ewropea