Aicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA/05/09 — Programma Jaunatne darbībā — 3.2. darbība – Jaunatne pasaulē : sadarbība ar valstīm, kas nav Eiropas Savienības kaimiņvalstis