Kvietimas teikti paraiškas – EACEA/05/09 — Programa Veiklus jaunimas — 3.2 veiksmas – Jaunimas pasaulyje : Bendradarbiavimas su šalimis, kurios nėra Europos Sąjungos kaimynės