Cauza T-324/06: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 10 septembrie 2008 — Município de Gondomar/Comisia Comunităților Europene ( Acțiune în anulare — Fondul de coeziune — Regulamentul (CE) nr. 1164/94 — Eliminarea unei contribuții financiare — Lipsa afectării directe — Inadmisibilitate )