Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 20 iunie 2007 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului privind interzicerea exporturilor de mercur metalic i stocarea în condiţii de siguranţă a acestuia (COM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD))