Publicarea intenției districtului Oppland de a încheia contracte în sectorul transportului public local cu autovehicule de până la 16 locuri, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și (CEE) nr. 1107/70 ale Consiliului