Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde – Către o piață europeană integrată a plăților efectuate cu cardul, pe internet și de pe telefonul mobil COM(2011) 941 final