Întrebare scrisă P-4357/09 adresată de Romana Jordan Cizelj (PPE) Comisiei. Construcția de terminale de gaz în golful Trieste