Rezumat al deciziilor comunitare cu privire la autorizațiile de comercializare pentru medicamente de la 1 martie 2007 până la 31 martie 2007 [Publicat în conformitate cu articolul 13 sau articolul 38 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului]