Cauza T-246/99: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 20 iunie 2007 — Tirrenia di Navigazione și alții/Comisia Comunităților Europene ( Ajutoare de stat — Transport maritim — Decizia de inițiere a procedurii prevăzute la articolul 88 alineatul (2) CE — Ajutoare noi — Ajutoare existente )