2008/332/CE: Decizia Comisiei din 24 aprilie 2008 privind asistența financiară pentru anul 2008 din partea Comunității pentru anumite laboratoare comunitare de referință acționând în sectorul sănătății animale și al animalelor vii [notificată cu numărul C(2008) 1570]