Ordonanța președintelui Curții din data de 24 septembrie 1986.