Propunere de decizie a Consiliului privind poziţia Comunităţii referitoare la regulamentul de procedură pentru soluţionarea litigiilor şi codul de conduită pentru arbitri prevăzute de Acordul de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte