Uredba Komisije (ES) št. 275/2007 z dne 15. marca 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1825/2000 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta glede označevanja govejega mesa in izdelkov iz govejega mesa