Nariadenie Komisie (ES) č. 275/2007 z  15. marca 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1825/2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 pre označovanie hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa