Komisijas Regula (EK) Nr. 275/2007 ( 2007. gada 15. marts ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1825/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1760/2000 piemērošanai attiecībā uz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu