Cauza T-481/07: Acțiune introdusă la 21 decembrie 2007 — Deltalinqs și SVZ/Comisia Comunităților Europene