Werkdocument van de Diensten van de Commissie bij de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over het actieplan inzake duurzame consumptie en productie en een duurzaam industriebeleid - Samenvatting van de effectbeoordeling {COM(2008) 397 definitief} {SEC(2008) 2110}