A bizottság munkadokumentuma a Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának a fenntartható fogyasztásról, termelésről és iparpolitikáról szóló cselekvési tervről - A hatásvizsgálat összefoglalása {COM(2008) 397 végleges} {SEC(2008) 2110}