Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene - Ledsagedokument til Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om handlingsplanen for bæredygtigt forbrug, bæredygtig produktion og en bæredygtig industripolitik - Resumé af konsekvensanalysen {KOM(2008) 397 endelig} {SEK(2008) 2110}