Întrebare scrisă P-0456/07 adresată de Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE-DE) Comisiei. Proiecte de reformă pentru OCP de fructe şi legume