Ehdotus neuvoston päätös Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan liitteen VIII mukauttamisesta