Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Formare Profesională pentru exercițiul financiar 2009 – Bugetul rectificativ nr. 1