Uredba Komisije (ES) št. 1203/2007 z dne 15. oktobra 2007 o določitvi izvoznih nadomestil A1 in B za sadje in zelenjavo (paradižniki, pomaranče, limone, namizno grozdje in jabolka)