Regulamentul (CE) nr. 1203/2007 al Comisiei din 15 octombrie 2007 de stabilire a restituirilor la export în cadrul sistemelor A1 și B în sectorul fructelor și legumelor (tomate, portocale, lămâi, struguri de masă și mere)