Регламент (ЕО) № 1203/2007 на Комисията от 15 октомври 2007 година за определяне на възстановяванията при износ в рамките на системи A1 и Б в сектора на плодовете и зеленчуците (домати, портокали, лимони, десертно грозде и ябълки)