Acordul de aderare a Comunității Europene la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) * Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2009 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Acordului de aderare a Comunității Europene la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) din 9 mai 1980 , astfel cum a fost modificată prin Protocolul de la Vilnius din 3 iunie 1999 (COM(2009)0441 – C7-0164/2009 – 2009/0121(CNS))