Întrebare scrisă E-6284/09 adresată de Anneli Jäätteenmäki (ALDE) Comisiei. Verificarea conturilor Uniunii Europene şi marja de eroare de 2 %