Rezumatul Deciziei Comisiei din 19 decembrie 2007 privind o procedură în temeiul articolului 81 din Tratatul CE și al articolului 53 din Acordul privind SEE (Cazul COMP/34.579 – MasterCard, Cazul COMP/36.518 – EuroCommerce, Cazul COMP/38.580 – Commercial Cards) [notificată cu numărul C(2007) 6474] (Text cu relevanță pentru SEE)