Întrebare scrisă E-2986/09 adresată de Robert Kilroy-Silk (NI) Comisiei. Paradisuri fiscale