Pirmās instances tiesas spriedums (sestā palāta) 2009. gada 2.jūlijā.