Întrebare scrisă E-1686/09 adresată de Frank Vanhecke (NI) Comisiei. Dialogul politic cu Algeria și rezultatele acestuia