Regulamentul (CE) nr. 499/2008 al Comisiei din 4 iunie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1501/95 și a Regulamentului (CE) nr. 800/1999 privind condițiile de acordare a restituirilor la export pentru produsele agricole