Document de lucru al serviciilor Comisiei - Document de însoţire pentru Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, în ceea ce priveşte schema de sprijin pentru bumbac - Rezumatul studiului de impact {COM(2007) 701 final} {SEC(2007) 1481}