Regulamentul (CEE) nr. 1764/86 al Comisiei din 27 mai 1986 privind cerințele minime de calitate ale produselor pe bază de roșii eligibile pentru acordarea ajutorului pentru producție$