Întrebare scrisă E-2103/09 adresată de Françoise Grossetête (PPE-DE) Comisiei. Creșterea struților