Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4684 — AIG/Orco/Hospitality Invest) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG