Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4684 – AIG/Orco/Hospitality Invest) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem Text s významem pro EHP