Întrebare scrisă E-2665/07 adresată de Karl von Wogau (PPE-DE) Comisiei. Restrângerea concurenţei transfrontaliere din cauza refuzului unui organism de certificare francez de a atribui un număr Qualisol unei firme artizanale nemţeşti