2009/398/CE: Decizia Consiliului din 27 aprilie 2009 de numire a unui membru german și a unui supleant german în cadrul Comitetului Regiunilor