Commissie/België Conclusie van advocaat-generaal Mischo van 22 oktober 1987. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk België. # Niet-nakoming - Niet-uitvoering van arrest van Hof - Zesde richtlijn - Maatstaf van heffing. # Zaak 391/85. TITJUR