Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 596/2007 tal- 31 ta’ Mejju 2007 li jistabbilixxi d-dazji ta' l-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mill- 1 ta' Ġunju 2007