Întrebare scrisă E-5014/09 adresată de David Campbell Bannerman (EFD) Comisiei. Acorduri de asociere între UE și țările din Asia