Decizia 2008/134/PESC a Consiliului din 18 februarie 2008 de punere în aplicare a Acțiunii comune 2005/797/PESC privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene