Întrebare scrisă E-4764/09 adresată de Maria Eleni Koppa (S&D) şi Stavros Lambrinidis (S&D) Comisiei. Protecţia internaţională a minorilor imigranţi din Grecia