Piața internă a energiei electrice ***II Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 aprilie 2009 referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE (14539/2/2008 – C6-0024/2009 – 2007/0195(COD))