Întrebare scrisă E-1789/07 adresată de Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) Comisiei. Dispute sângeroase între clanurile din Albania