Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1358/2008/EY, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008 , aktiivisen Euroopan kansalaisuuden edistämiseksi vuosina 2007–2013 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1904/2006/EY muuttamisesta