Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4569 — GE/Abbott Diagnostics Division) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti